INELSEV APSK s.r.o.

PROJEKTY, KONSTRUKCE, VÝROBA A MONTÁŽ
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, POTRUBÍ A NÁDOB

 

PROČ INELSEV APSK?

Flexibilita

 Společnost dokáže efektivně reagovat na vnější podněty a přizpůsobit se náhlým požadavkům či změnám těchto požadavků. Jde například o mimořádné situace, nehody, vynucené odstávky technologických zařízení apod. Projektové týmy na zakázkách operativně řeší všechny dlouhodobé i okamžité potřeby zákazníka a jeho technologií a reagují na tyto potřeby.

Rychlost

 Platí, že čas jsou peníze, tedy Společnost vždy realizuje zakázky bezpečně, kvalitně a rychle. Každá hodina zkrácení termínů přináší zákazníkovi benefit z dřívějšího provozování technologie a tedy rychlejší návratnosti investice.

Kvalita práce

 Kvalitní práce od přípravy nabídky, přes vyjasnění podmínek kontraktu až po realizaci a předání je nedílnou součástí naší práce. Na kvalitu dohlíží interní nezávislý inspekční orgán podřízený přímo vedení společnosti. Zároveň probíhá permanentní interní vzdělávání zaměstnanců, tak aby všichni zaměstnanci měli platná veškerá potřebná osvědčení, certifikáty apod.

NAŠE SLUŽBY

OCELOVÉ KONSTRUKCE, POTRUBÍ A NÁDOBY

Provádíme kompletní služby v oblastech výroby, montáží a oprav:
  • ocelových konstrukcí
  • potrubních tras
  • nádob
  • opravy technologických zařízení
Svářeči jsou vyškoleni a kvalifikování ke sváření metodami: 141 dle ČSN 9601-1, 135 dle ČSN 9601-1 a 111 dle ČSN 9601-1. Vazačské a jeřábnické zkoušky jsou samozřejmostí. Řízení, výroba a montáž ocelových konstrukcí, potrubních tras a nádob je prováděna dle EN 1090-2 a EN 3834-2.

NOVINKY

INELSEV APSK s.r.o.

Dolní Litvínov 4
436 01 Litvínov
Email: info@inelsevapsk.cz
 
Tel: +420 775 202 268

IČO: 05334411
DIČ: CZ05334411
Datová schránka: 5q8z8qc
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 INELSEV APSK